Förlikning mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst

DistITs dotterbolag SweDeltaco AB har ingått en förlikning med extern hyresgäst i den skadeståndsprocess som drivits med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Södertörns Tingsrätt godkände överenskommelsen i en dom meddelad den 8 september 2016. Förlikningen innebär att SweDeltaco AB betalar 300 000 kr till tidigare hyresgästen och därmed är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i målet slutligt avgjorda.

Bakgrund

En tvist hade uppstått mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Vid omförhandling av hyresvillkoren kunde parterna inte enas varför hyresavtalet sades upp. Parterna var inte överens om uppsägningen av hyreskontraktet och en stämningsansökan inlämnades till Södertörns Tingsrätt.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.