Elsäkerhetsverket släpper krav på åtgärder rörande installerade Easee laddboxar

I ett pressmeddelande från 22 april 2024 tillkännager Elsäkerhetsverket sitt beslut att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge.

Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. I stället ska Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall till Elsäkerhetsverket.

”Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.”
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/2024/nytt-beslut-i-easee-arendet/

"Detta är en mycket glädjande bekräftelse från ESV som vi förvisso under en tid förväntat oss skulle komma, men som vi nu med tacksamhet noterar. Vi är mycket glada både för Easees och vår egen del, men gläds framför allt med alla våra hårt arbetande installatörer som levt med en osäkerhet kring vad som gällt angående eventuella åtgärder, men som nu kan andas ut och blicka framåt. Vi kan nu, tillsammans med Easee, våra kunder & marknaden i stort se fram emot kommande produktlanseringar och istället fokusera på att göra det vi kan för att skynda på den gröna omställningen" säger Per Kaufmann, VD och Niclas Tunek; General Manager på EFUEL.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.