DistIT lanserar ”Nya” Aurdel

Mot bakgrund av en ansträngd marknad de senaste åren har styrelsen och ledningen i DistIT arbetat fram en plan för att fokusera koncernen mot våra verkliga kärnområden, däribland Aurdel. Även inom Aurdel kommer verksamheten att fokuseras.

Lansering av ett nytt ERP system med en ny webbplattform under 2023 har möjliggjort för Aurdel att slutföra sammanslagningen av verksamheterna i våra nordiska länder och skapa ett gemensamt centralt lager vilket i sin tur möjliggjort en förbättrad analys av den dagliga verksamheten.
 
Som en följd av detta lanserar vi nu ”Nya” Aurdel:
·         Fokus på våra Egna Varumärken, kompletterat med de externa varumärken vi fortsätter vårt partnerskap med
·         Bättre lagerhållning av ”rätt” produkter
·         Strömlinjeformning av verksamheterna i de olika länderna
 
Genom att fokusera på det som är riktigt bra kommer vi att:
·         Ha bättre tillgänglighet av de produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder
·         Bli snabbare i allt vad vi gör (leveranser, svar på förfrågningar/anbud, etc.)
 
Detta kommer att få till följd att vi får nöjdare kunder och en ännu bättre långsiktig partner till alla våra intressenter. Vi kommer dessutom kunna arbeta närmare leverantörerna av de externa varumärken vi fortsätter samarbeta med. Vårt totala lager kommer att minska, både i volym och i antal produkter, med bättre lagerhållning av Egna Varumärken som följd.
 
Minskningen av antalet externa varumärken gör att vi också kan strömlinjeforma vår organisation mot våra Egna Varumärken. Som följd därav planerar vi att kraftigt reducera antalet anställda samt våra kostnader under de kommande sex månaderna.
 
Sett i ett bolagsperspektiv når vi en högre bruttomarginal, större andel Egna Varumärken och mindre lager. Detta kommer att frigöra kapital, vilket ger ett robustare företag och lönsammare verksamhet.
 
Vi har redan börjat dra ned på beställningar av utgående varumärken och börjat öka beställningar av våra Egna Varumärken. Att göra så stora förändringar är en omfattande process som kommer att pågå under hela 2024 och delvis in i 2025.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.