DistIT ABs (publ) dotterbolag EFUEL expanderar i Europa och växer med nyckelrekryteringar.

Som ett av Sveriges ledande bolag inom elbilsladdning fortsätter EFUEL att växa i snabb takt. EFUEL har nu stärkt organisationen med rekryteringar för att leda expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef (CTO) för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter.

Antalet elbilar i Europa ökar markant men infrastrukturen för elbilsladdning har inte utvecklats i samma takt. EFUELs helhetslösning för elbilsladdning är väl anpassad för andra marknader i Europa, där Finland och Tyskland utmärks som extra gynnsamma möjligheter för EFUEL baserat på bland annat marknadernas storlek, struktur och mognadsfas för elbilsladdningsinfrastruktur.

Fredrik Nyström tillträder som vice VD för EFUEL med start i mars 2022 med primärt fokus på EFUELs geografiska expansion i Tyskland. Fredrik har flera års erfarenhet av expansion mot nya marknader och kommer senast från rollen som VD på kökstillverkaren Marbodal. Fredrik tar även plats i EFUELs ledningsgrupp.

Fredrik Nyström: "Jag ser verkligen fram emot att få vara med och ta EFUEL ut i Europa. Med ett starkt team och med en produkt som länder i Europa efterfrågar ser jag oerhört positivt på EFUELs framtid”.

Ella Sintonen är rekryterad som landschef (’country manager’) för Finland med start i januari 2022. Ella har en bakgrund inom 'fintech’ på bland annat Klarna och kommer senast från rollen som ’Growth Analyst’ på Anyfin.

Robert Lerner tillträder som CTO i april 2022 för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter. Robert kommer senast från rollen som ’Engineering Manager’ på Avanza där han under sina tio år varit med och byggt upp bolagets teknikstrategi.

Utöver ovan nämnda rekryteringar har EFUEL nyligen gjort ett antal rekryteringar inom ekonomi, customer success och försäljning.

Rasmus Bender, VD EFUEL: "För mig och EFUEL är detta nyckelrekryteringar och jag är väldigt glad och ödmjuk över att alla dessa duktiga medarbetare valt att vara med på vår resa. Detta utgör en viktig faktor för att EFUEL ska kunna fortsätta göra det vi är bäst på, nämligen att erbjuda den bästa laddlösningen för elbilsägare i Europa. Vi har en stark grund att stå på och ett konkurrenskraftigt erbjudande på de marknader vi går in i. Det är en fantastisk känsla att se våra planer falla på plats och ta form."


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.