DistIT AB (publ) har genomfört full konvertering av tidigare utgivna konvertibla skuldebrev.

En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) (tidigare Deltaco AB(publ)), beslutade den 10 juni 2011, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,30 kronor med konvertering mellan den 1-13 juni 2014. Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i framför allt SweDeltaco-koncernen. Full konvertering har nu genomförts vilket ökar antalet aktier med 1 228 000, en utspädning om cirka tio procent (10 %) av tidigare totala antalet aktier i DistIT AB.

Cirka två tredjedelar av det konvertibla skuldebrevet placerades hos investerare och resteranande tredjedel placerades hos anställda i DistIT-koncernen. 

Bolagets totala antal aktier uppgår nu till 12 281 961 och aktiekapitalet uppgår nu till 24 563 922 kronor.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.