DistIT AB (publ): Aurdel lanserar ett effektiviseringsprogram på 30 MSEK

Arbetet med att bygga en gemensam plattform i Aurdel, ett dotterbolag till DistIT AB, fortgår. Omstruktureringen av Auroras och Deltacos olika bolag i Norden mot ett gemensamt ERP-system, gemensam Logistik och lagerhållning samt ett gemensamt Servicebolag (DistIT Services) har nu kommit så långt att DistIT lanserar fortsättningen på den påbörjade effektiviseringen.

Det första effektiviseringsprogrammet avslutades under andra kvartalet 2023 med en besparing på netto 12,3 MSEK (se pressmeddelande 29 april 2022). Nästa program förväntas möjliggöra effektiviseringar inom logistik, lagerhållning, IT-processer och organisation samt leda till ett förbättrat kommersiellt arbetssätt och därmed ge ökad flexibilitet i erbjudandet till våra kunder.

 Ledningen har därför beslutat att under tredje kvartalet lansera ett effektiviseringsprogram som beräknas ge en resultateffekt om netto 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK förväntas realiseras under 2023.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.