DistIT AB har utsett Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Styrelsen i DistIT AB har vid sitt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman den 22 april 2015 beslutat att utse Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Jonas har suttit i styrelsen för DistIT AB sedan bolaget noterades i april 2011 och dessförinnan följt bolaget som styrelseledamot i IAR Systems Group vari DistIT ingick som dotterbolag.

Arne Myhrman säger: – "Jag välkomnar Jonas Mårtensson till en utökad aktiv roll i styrelsen för DistIT. Vi har under de senaste fyra åren haft ett mycket bra och intensivt samarbete inom styrelsen och tillsammans med VD gemensamt deltagit i uppbyggnaden av DistIT-gruppen till vad den är idag. Jag välkomnar Jonas som vice ordförande och ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete framöver."                                

               


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.