DistIT AB har köpt nominellt 18 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 99,75

DistIT AB har idag köpt nominellt 18 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till en snittkostnad om 99,75. Den totala kostnaden uppgår till 18,02 MSEK inklusive upplupen ränta.

Bolaget bedömer att det var rätt tidpunkt att göra ett fördelaktigt förvärv av den egna obligationen med hänsyn till kapitalkostnad och likviditet.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.