DistIT AB har ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké januari – december 2019

Nytt datum är den 21:a februari 2019 istället för tidigare meddelat 13:e februari 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Jörgen Bender, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 707 40 31
Email: jorgen.bender@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser BankAB

Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.