DELÅRSRAPPORT januari – september 2017

Förvärven levererar och besparingsprogram initierat för SweDeltaco

TREDJE KVARTALET

  • Omsättningen ökade med 6 % till 414,0 MSEK (391,3).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 24 % till 15,6 MSEK (12,6).

  • Periodens resultat ökade med 24 % till 11,0 MSEK (8,9).

  • Resultat per aktie* uppgår till 0,76 SEK (0,63).

DELÅR JANUARI TILL SEPTEMBER

  • Omsättningen ökade med 12 % till 1 171,4 MSEK (1 043,1).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 29,1 MSEK (27,4).

  • Periodens resultat uppgår till 19,2 MSEK (19,2).

  • Resultat per aktie* uppgår till 1,31 SEK (1,41).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten. 

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.