Delårsrapport januari – september 2014

Perioden januari-september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring

De nio första månaderna för koncernen redovisar;

 – Ökning av nettoomsättning med 39% till 958,5 MSEK (690,6).*

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökar med 101 % till 55,0 MSEK (27,4).*

– Resultat per aktie förbättras med 200% till 2,25 SEK/aktie (0,75).*

Nettoomsättning uppgick till 958,5 (690,6 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 55,0(27,4) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 44,8 (17,9) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 26,7 (26,8) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 (4,0) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,7 (2,6) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 2,25 (0,75) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 (-41,2) MSEK. 

* Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april 2013. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen har utsett Ove Ewaldsson till ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB. Ove har mångårig erfarenhet som ekonomi- och finanschef i nordiska verksamheter och kommer närmast från tjänsten som nordisk CFO inom Micros Retail-koncernen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om DistIT 
DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT- koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum.  Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se (http://media.ne.cision.com/l/lfwrifyk/www.deltacoab.se/).


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.