Delårsrapport januari – september 2012

Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag.

– Nettoomsättning uppgick till 318,5 (293,5) MSEK, en ökning med 8,5 procent.

– Rörelseresultat uppgick till 9,4 (14,8) MSEK.

– Rörelsemarginal uppgick till 3,0 (5,0) procent.

– Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (1,16) SEK.

– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (13,1) MSEK. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Deltaco fullföljde förvärvet av Alcadon MRV AB.

  • I enlighet med årsstämmans beslut den 4 maj 2012 består Deltacos valberedning inför årsstämman 2013 av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson och Arne Myhrman, Deltacos styrelseordförande.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.