DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011

Expansionen fortsätter och Deltaco tar marknadsandelar – Minskande rörelsemarginal i en pressad marknad

– Koncernens nettoomsättning uppgick till 293,5MSEK, en ökning med 7,9% jämfört med 272MSEK*
  och en minskning med 43,4% jämfört med 421MSEK**.
– Koncernens nettoomsättning ökade med 13,3% i tredje kvartalet jämfört med 2010*.
– Rörelseresultat uppgick till 14,8MSEK( 21,6MSEK*) (22,7MSEK**).
– Rörelsemarginalen uppgick till 5,0% (7,9*)(5,3**).
– Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 1,16SEK.
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3MSEK jämfört med 7,1MSEK**.

* I syfte att öka informationsvärdet har vi valt att i rapporten även presentera proformainformation om hur Deltacokoncernen
  skulle ha sett ut om IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB exkluderats redan den 1 januari 2010.
** Jämförelsesiffrorna inkluderar utdelade verksamheten IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB.

Väsentliga händelser under perioden

  • Deltaco AB (publ) Nordens ledande distributör och tillverkare av IT-tillbehör expanderar till Norge. Den norska 

  verksamheten kommer att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett brett och 
  attraktivt sortiment av IT-tillbehör i Norge.

  • Trygve Holtskog som har utsetts till styrelseordförande i NorDeltaco AS har en mångårig erfarenhet från den nordiska retail-marknaden

  bland annat som koncernchef för Expert AS och har haft framträdande positioner inom Hakon Gruppen/ICA AB. 
  Trygve Holtskog har också varit koncernchef och är nu styrelsemedlem i Europris Holding AS. Han är dessutom
  knuten till Saga Corporate Finance.

Kommentarer från VD
Vi har lyckats öka vår omsättning med 13,3% i tredje kvartalet jämfört med 2010 och med 7,9% i jan-sep 2011 jämfört med
samma period 2010. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 14,8MSEK vilket är lägre än föregående år (21,6).
Minskningen i rörelseresultat beror på:

  • Våra fasta och rörliga kostnader för notering som på årsbasis kan uppskattas till ca 1,5MSEK.
  • Stor prispress på marknaden som gäller nästan alla hårdvaruprodukter inom IT och hemelektronik.
  • En medveten och vald strategi som går ut på att ta marknadsandelar i en svag marknad.

Deltacos strategier i sälj och marknadsföring, baserat på vår analys av marknaden och våra konkurrenter, är att förstärka vår
position och ta marknadsandelar. Vi är stabila med goda  finanser och har råd med en aggressiv prissättning av priskänsliga
produkter i en vikande marknad.
IT- och hemelektronikbranschen har under de senaste månaderna haft en negativ utveckling och marknaden har minskat med ca 20%.
Lagren hos leverantörer och distributörer av bärbara datorer och LCD monitorer är överfyllda och de rabatterar aggressivt ut produkter
med priser långt under anskaffningspris. Detta i sin tur har negativ inverkan på priset för tillbehör.

Till skillnad från många andra distributörer som jobbar enbart med konsumentprodukter eller företagsprodukter har Deltacos sortiment
av ca 8000 produkter fördelen att bestå av ca 50% konsumentprodukter och ca 50% företagsprodukter. Detta innebär betydligt mindre
risk i kristider som nu.
Alla undersökningar och rapporter visar att detaljhandeln har utvecklats väldigt svagt under de senaste månaderna. Företagsmarknaden
är ganska stabil men man ser tecken på oro hos företagen när det gäller utvecklingen i Europa. Deltacos produktmix passar bra även i
en eventuell lågkonjunktur. En betydande del av vårt sortiment består av basprodukter som behövs hos konsumenter och företag oavsett
konjunkturläge. Vårt eget varumärke DELTACO positionerar sig i mellan- och lågprissegmentet varför vi förväntar oss att
DELTACO-produkter kommer att klara sig bra i kristider.
Det råder ett stort systemskifte från PC till bärbar och från mobiltelefoner till smarta telefoner. Vi har anpassat vårt sortiment
till dagens behov och under 2011 har vi kompletterat vårt erbjudande med hundratals nya produkter inom området
Mobility (Bärbar PC, Smarttelefon och Surfplattor). 

Vi bedömer dock att det finns en stor eftermarknad att bearbeta efter detta systemskifte, varför Deltacos produkter kommer
att klara sig relativt sett bra även i kristider.

Våra dotterbolag i Finland och Danmark utvecklas mycket bra och deras omsättning har för kvartalet ökat med ca 35%  i Finland
och med ca 63% i Danmark jämfört med föregående år.

Se bifogad Deltaco AB, Delårsrapport januari-september 2011.

Siamak Alian
VD och Koncernchef
Tel: 08-555 76 241
Mobil: 0707-422193
E-post: siamak.alian@deltaco.se (siamak.alian@deltaco.se)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.