Delårsrapport januari – juni 2014

Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%.*

*

Resultat per aktie ökar med 178% från 0,54SEK till 1,50SEK.*

*

Nettoomsättning ökar med 43% från 432,1MSEK till 617,8MSEK.*

*

Full konvertering av konvertibellån om 22,4MSEK.

*

Företagsobligation om 100MSEK emitterad.

–   Nettoomsättning uppgick till 617,8MSEK (432,1).

–   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34,5MSEK (17,7).

–   Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 27,7MSEK (11,9).

–   Bruttomarginal uppgick till 27,3% (27,5 %).

–   Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,6% (4,1 %).

–   Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,5% (2,8 %).

–   Resultat per aktie uppgick till 1,50SEK (0,54).

–   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,6MSEK (-36,0).

* I DistITs koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april 2013. Jämförelsesiffrorna för 2013 är inte justerade med resultatet för Aurora.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.