Delårsrapport, januari- juni 2013

Förbättring av bruttomarginalen. 4800 nya artiklar inför högsäsongen.

* Bruttomarginalen ökar med 5,1 procentenheter under första halvåret 2013 jämfört med samma period under 2012.
* Förvärv av Aurora har slutförts och arbetet med att skapa synergier i hela koncernen pågår.
* 4800 nya artiklar i sortimentet inför kommande högsäsong.

–   Nettoomsättning uppgick till 432,1 (219,2) MSEK.

–   Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 17,7 (8,3) MSEK.

–   Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 11,9 (6,9) MSEK.

–   Bruttomarginal uppgick till 27,5 % (22,4 %).

–   Rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 4,1 % (3,8 %).

–   Rörelsemarginal efter avskrivningar uppgick till 2,8 % (3,1 %).

–   Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (0,47) SEK.

–   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,0 (-10,7) MSEK.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.