Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Starkt första kvartal, etablering i Baltikum.

 – Koncernens nettoomsättning ökar med 89 %.

– Rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 88 %.

– Resultat per aktie ökar med 100 %.

Nettoomsättning uppgick till 308,2 (162,7 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,1 (11,2) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 17,6 (9,2) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 27,9 (28,4) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,8 (6,9) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5,7 (5,7) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 0,98 (0,49) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,1 (11,4) MSEK. 

*   I Deltacos koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april 2013. Jämförelsesiffrorna för 2013  är inte justerade med resultatet för Aurora.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör i framförallt Litauen och Lettland.

Förvärvet planeras att fullföljas den 14 maj 2014.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.