Catella Capital-koncernen har till DistIT AB anmält ett ägande överstigande 10 % i bolaget

Catella Capital-koncernen, org.nr. 556243-6989, genom förvaltande fonder har till bolaget anmält att deras ägande från och med den 13 januari 2015 överstiger 10 % av antalet aktier och röster.

Datum               %                         Antal aktier och rösträtter

2015-02-13       10,01 %              1 229 695

2015-02-12       9,94 %                1 220 695


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.