Bokslutskommuniké januari – december 2015, DistIT AB (publ)

Ökad omsättning med bibehållen lönsamhet.

*

Nettoomsättningen ökar med 13 % till 1 574,8 MSEK (1 390,9). Försäljningsökning hos samtliga tre verksamheter.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), förbättras till 80,4 MSEK (72,1).

*

Resultat per aktie för helåret uppgår till 3,43 SEK (3,32).

*

På grund av SweDeltacos lagerprojekt har rörelseresultatet före avskrivningar påverkats med ca 6,5 MSEK. Detta är omkostnader av engångskaraktär och motsvarar en resultateffekt på ca 0,40 SEK per aktie.

*

Styrelsen föreslår årsstämman den 26 april 2016 att besluta om en utdelning om 1,60 SEK (1,50) per aktie. Förslaget innebär en utdelning om 19,6 MSEK.

Januari-December

Rörelsens intäkter 1 574,8 MSEK (1 390,9 )

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 80,4 MSEK (72,1)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 72,0 MSEK (64,7)

Bruttomarginal 24,2% (25,5%)

Rörelsemarginal före avskrivningar(EBITDA) 5,1% (5,2%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 4,6 % (4,7%)

Resultat per aktie 3,43 SEK (3,32)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,0 MSEK (15,9)

Oktober-December

Rörelsens intäkter 476,4 MSEK (432,4)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28,2 MSEK (17,4)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 25,3 MSEK (15,6)

Bruttomarginal 23,8% (22,8%)

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA)  5,9% (4,0%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 5,3% (3,6%)

Resultat per aktie 1,36 SEK (0,76)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 MSEK (39,5)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se   


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.