Bokslutskommuniké januari – december 2014, DistIT AB (publ)

Ökad omsättning och lönsamhet för fjärde året i rad.

*

Nettoomsättningen ökar med 36% till 1 390,9 MSEK (1 021,3)*.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättras med 106% till 72,4 MSEK (35,3)*.

*

Resultat per aktie för helåret uppgår till 2,92 SEK (1,07) vilket är en förbättring med 173% jämfört med föregående år (efter utspädning)*.

*

Samtliga tre verksamheter visar omsättningsökning, Alcadon med 20%, Aurora med 9%, och SweDeltaco med 36%.

*

Samtliga tre verksamheter visar ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Alcadon med 29,8 MSEK (18,9), Aurora med 23,3 MSEK (0,7) och SweDeltaco med 28,8 MSEK (23,5).

*

Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 1,50 SEK (1,20) per aktie inför årsstämman den 22 april 2015. Totalt innebär förslaget en utdelning om 18,4 MSEK.

Januari-December *

Nettoomsättning 1 390,9 MSEK (1 021,3)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 72,4 MSEK (35,3)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 59,2 MSEK (22,7)

Bruttomarginal 25,5% (27,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar(EBITDA) 5,2% (3,5%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 4,3% (2,2%)

Resultat per aktie 2,92 SEK (1,07)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,9 MSEK (-41,5)

* Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april 2013.

Oktober-December

Nettoomsättning 432,4 MSEK (330,7)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17,4 MSEK (7,9)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 14,4 MSEK (4,8)

Bruttomarginal 22,8% (28,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,0% (2,4%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 3,3% (1,5%)

Resultat per aktie 0,67 SEK (0,35)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,5 MSEK (-0,3)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.