Aktien i DistIT AB listas från och med den 28 april 2015 på segmentet First North Premier

Styrelsen i DistIT AB har som tidigare kommunicerats ansökt om förflyttning av aktien till segmentet First North Premier.

NASDAQ OMX Stockholm AB har den 24 april 2015 beslutat att lista bolagets aktier på First North Premier.

Första dag för handel på Premier blir den 28 april 2015.

För ytterligare information kontakta:


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.