DistIT & EFUEL

DistIT framtidssäkrar sin position inom elbilsbranchen – förvärvar EFUEL, ett av Sveriges största bolag inom elbilsladdning

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”). Genom förvärvet förstärker DistIT ytterligare sin exponering mot elbilsladdning, en av de mest definierade strukturella trenderna. Köpeskillingen uppgår till 185 MSEK, varav 45 MSEK erläggs i kontanter och 140 MSEK genom en riktad nyemission av aktier i DistIT, förutsatt att bolagsstämman i Bolaget beslutar om sådan emission. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. Därutöver tillkommer potentiellt en villkorad tilläggsköpeskilling om 140 MSEK.

Förvärvet utgör en väsentligt förstärkt, ytterligare exponering mot en av dagens mest definierade strukturella trender och samhällsförändringar. DistIT förväntar sig att marknaden för elbilsladdningsinfrastruktur i Norden kommer att växa med 70-100% per år de kommande åren.

DEN VÄXANDE ELBILSMARKNADEN

Elbilsmarknaden befinner sig under en tydlig tillväxtfas och uppskattas fortsätta att växa kraftigt under de kommande åren. Inom den europeiska marknaden beräknas 42%* av bilarna år 2030 vara elektriska. Nordiska länder såsom Norge, Sverige och Finland räknas idag till de marknader i Europa med högst beredskap*.

I Sverige finns det idag cirka 240 000 elbilar och antalet uppskattas kunna växa till 2,5 miljoner fordon år 2030*. Den nuvarande årliga tillväxttakten i Sverige var 84%, under juli 2021*.

DistIT räknar med att EFUEL och marknaden för elbilsladdningsinfrastruktur t.ex. laddboxar under de kommande åren kommer att växa i enlighet med den ökande marknadstrenden.


 

EFUELS STARKA POSITION PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

EFUEL (EFUEL.SE) är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. Sedan tre år tillbaka är EFUEL en strategisk och ”preferred” partner till Easee, som är en världsledande producent av elbilsladdare. EFUEL förväntas omsätta 120 MSEK till en EBIT-marginal om minst 10% under 2021, och är prognostiserat att öka intäkterna med 70-100% per år de kommande åren. Marginalen förväntas att gradvis förstärkas av ökande och återkommande tjänsteförsäljning och vidareutveckling av egna varumärken inom tillbehör tillsammans med DistIT-gruppen.
 

SYNERGIER OCH TILLVÄXTMÖJLIGHETER

 

TILLGÅNG TILL MARKNAD OCH KUNDER
Med EFUEL får DistIT tillgång till ett företag som arbetar direkt med slutkunder och med 2000 installatörer i Sverige. Genom detta samarbete kommer DistIT att befästa och ytterligare bygga sin räckvidd i Sverige. Som en del av en långsiktig plan kommer detta att vara till ömsesidig nytta; både till EFUELs fortsatta framgång och gruppens gemensamma ansträngningar för att utöka nätverket under de kommande fem åren.
 

PRODUKTUTVECKLING
Den egna varumärkesenheten i DistIT är stor i storlek och står för 650 msek i årliga intäkter. Med ett gemensamt samarbete kommer det att vara möjligt att ytterligare komplettera sortimentet av EFUEL med ett eget varumärkes sortiment av produkter och tillbehör till både installatörer och att installeras i hem.
 
 

STRUKTURELL (IT, INFRASTRUKTUR, LOGISTIK)
Strukturerna inom DistIT är kärnan och dessa är byggda för skala, effektivitet och hastighet.

De direkta fördelarna för EFUEL kommer att avse lager- och logistikenheter, IT-utveckling och underhåll, kundvårdsenhet och tillgång till arbetskraft och know-how t.ex. marknadsföring, ekonomi eller liknande.

ACCELERERANDE TILLVÄXT MED STRUKTUR OCH EKONOMISKT STÖD
Att bli ett DistIT -företag kommer att välkomnas av både en tillväxtstruktur, ekonomisk vägledning och ekonomiskt stöd.

För EFUEL kommer denna möjlighet att innebära en aggressiv acceleration av affärsplaner och expansion av företaget.
Dessutom kommer bland synergierna att finnas möjlighet att ingå anbudsavtal som ett DistIT -noterat företag.


MARKNADSEXPANSION I NORDEN OCH EUROPA
EFUEL kommer att fortsätta sin framgång på den svenska marknaden och även expandera till andra nordiska marknader och vidare till Europa.