Kalender

Kommande finansiella händelser

2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019

2020-04-22 Årsstämman äger rum i Stockholm

2020-04-22 Delårsrapport januari – mars 2020

2020-08-12 Delårsrapport januari – juni 2020

2020-10-22 Delårsrapport januari – september 2020