Historik

26 år av tillväxt och lönsamhet, en sann historia.

1991
LUDVIKA
Deltaco var från början ett handelsbolag som grundades i Ludvika 1991. Verksamheten startade 1992 med affärsidén att direktimportera kablar från Taiwan och sälja vidare till företag på den svenska marknaden. Från början var det en begränsad verksamhet som snabbt tog fart och omfattade snart fler produkter.

1995
FINLAND
1995 expanderade Deltaco och och etablerade kontor och lager i Finland med avsikten att täcka en större del av den Nordiska marknaden. En satsning som i efterhand har visat sig vara viktig för företagets fortsatta utveckling.

1997
TURN-IT
1997 förvärvades Deltaco av IT-koncernen TurnIT AB (publ) där Deltaco-koncernen blev en stor del i hela organisationen och en stöttepelare för TurnIT Supplies.

1999
DANMARK
1999 expanderade Deltaco ytterligare en gång utomlands och etablerade kontor och lager i Danmark. Syftet var att komma närmare den danska marknaden och ta ytterligare viktiga marknadsandelar i Norden.

2005
INTOI
2005 köpte Intoi AB (publ) upp TurnIT där även Deltaco-koncernen ingick.

2007
DELTACO
2007 lanserade Deltaco det egna varumärket DELTACO™. Flera produkter blev designade, framtagna och utvecklade för DELTACO™-sortimentet under året.

2011
FIRST NORTH
2011 delades Deltaco AB ut från Intoi AB (publ) och listades som självständigt bolag på NASDAQ OMX First North. SweDeltaco AB som är ett dotterbolag till Deltaco AB (publ) etablerade sig i Norge under året.

2012
ALCADON
Deltaco AB (publ) förvärvade Alcadon AB som är en svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation.

2013
AURORA
Deltaco AB (publ) förvärvade Aurora Group Danmark A/S som är en ledande distributör av tillbehör inom hemelektronik på den Nordiska marknaden. Aurora har egna säljbolag i Danmark, Norge, Finland och Sverige.

2014
DistIT AB (publ)

Deltaco AB byter namn till DistIT AB (publ).

AG TRADE UAB
SweDeltaco expanderar sin verksamhet i Litauen och Lettland genom förvärv av AG Trade UAB. Senare bytte företaget namn till Deltaco Baltic UAB.

2015
DistIT AB (publ)

DistIT:s aktier listades på OMX Nasdaq First North Premier.

AURORA
Aurora Group Danmark A/S utses av PROCTER & GAMBLE och DURACELL® som Master Importer av DURACELL® i Norden.

2016
ALCADON

Alcadons aktier delas ut till aktieägarna i DistIT. Alcadons aktier tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med utdelningen.

NORDIC HOME CULTURE
SweDeltaco lanserar nya varumärket Nordic Home Culture™ inom hemelektronik.

2017
SEPTON

DistIT förvärvar Septon Electronic AB och Septronic AB. Septon är en ledande distributör av high-end ljud produkter i Sverige.

SOMINIS
DistIT AB (publ) förvärvade UAB Sominis Technology, som är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av IT-produkter i Litauen.

WINTHER
SweDeltaco AB förvärvade Winther Wireless AB, som är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för inom- och utomhusbehov.