Styrelse & ledning

Styrelse

Stefan Charette, ordförande

Stefan Charette, född 1972, har en finansexamen från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan Charette är grundare och idag VD för Athanase Industrial Partners Ltd. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från tretton börsstyrelser varav tre som ordförande.

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns universitet samt marknadsekonom (IHM). Charlotte arbetar i styrelser samt har konsultuppdrag inom den egna verksamheten Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen med fokus på utveckling av serviceföretag, E-handel och säljkanalsstrategier bland annat som VD för Jetpak Sverige (2005-2012) och MTD Morgontidig Distribution (2014-18). Övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Orio AB, styrelseledamot i Momentum Group AB,
Probi AB och Green Cargo AB.

Anders Bladh, ledamot

Anders Bladh, född 1958, civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Anders är VD och styrelseledamot i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder , sedermera Evli Fonder. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av utlandsverksamhet och av mergers & acquisitons och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.

Ledning

Robert Rosenzweig, VD och KoncernchefRobert Rosenzweig

Robert Rosenzweigs bakgrund omfattar anställningar på Alfa Laval, Nobia och Swedish Match. Han en lång och gedigen internationell erfarenhet av distributionsverksamhet och tillväxt både organiskt och genom förvärv.
Närmast kommer han från kontraktstillverkaren Note där han varit operativ chef
de åtta senaste åren.

Jörgen Bender, CFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.