DistIT har tecknat bindande aktieöverlåtelseavtal för försäljning av DistIT Fastigheter AB

[insert_php]
$url = ’http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/GetDetail/9995F0799173C2A1′;
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->children() as $child)
{
if($child->getName() ==’HtmlBody’)
{
echo $child;
}
}
[/insert_php]