Aurora och SweDeltaco går samman för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten

[insert_php]
$url = ’http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/GetDetail/2661C2BAC2EA6F8F’;
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->children() as $child)
{
if($child->getName() ==’HtmlBody’)
{
echo $child;
}
}
[/insert_php]