DistIT påkallar förtida återlösen av 2014/2019 obligationer med ISIN SE0005962214

[insert_php]
$url = ’http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/GetDetail/41843EB327B1582D’;
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->children() as $child)
{
if($child->getName() ==’HtmlBody’)
{
echo $child;
}
}
[/insert_php]