Likviddag för DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding ABs obligationslån är fredagen den 3 juni 2016

[insert_php]
$url = ’http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/GetDetail/FAD3C39FBA59F63B’;
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->children() as $child)
{
if($child->getName() ==’HtmlBody’)
{
echo $child;
}
}
[/insert_php]