Kalender

Kommande finansiella händelser

2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016, Kl. 8:00

2017-05-03 Delårsrapport januari – mars 2017, Kl. 8:00

2017-05-03 Årsstämma, Kl. 10:00

2017-08-18 Delårsrapport januari – juni 2017, Kl. 8:00

2017-10-27 Delårsrapport januari – september 2017, Kl. 8:00