Kalender

Kommande finansiella händelser

2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018, Kl. 8:00

2019-04-25 Q1-rapport 2019, Kl. 08:00

2019-04-25 Årsstämma, Kl. 10:00

2019-08-16 Q2-rapport 2019, Kl. 8:00

2019-10-24 Q3-rapport 2019, Kl. 8:00