VD har ordet

siamak4

KONCERNEN

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt stabil utveckling för koncernen. Koncerners intäkter för den kvarvarande verksamheten uppgick till 391 MSEK (322), en ökning med 22 % jämfört med samma period 2015. Tillväxten visar att koncernens erbjudande, som består av tusentals artiklar inom IT och hemelektronik, är attraktiv för marknaden. Koncernens bolag är duktiga på att identifiera trender och marknadens behov på ett effektivt sätt och växa organisk med lönsamhet i fokus.

Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten (EBITDA) uppgick till 15,7 MSEK (14,5) en ökning med 8 % jämfört med samma period 2015.

För perioden januari-september ökade koncernens omsättning för den kvarvarande verksamheten med 18 % till 1 043 MSEK (884) och EBITDA med 36 % till 36,5 MSEK (26,9). Vår omsättningstillväxt hittills i år är organisk och detta trots en vikande marknad inom IT
och Mobility. Bolag inom koncernen gör sällan stora affärer utan verksamheterna präglas
av tusentals order som levereras ut till kunder i hela Norden och Baltikum varje dag.

ALCADON: UTDELNING TILL AKTIEÄGARE

Den extra bolagsstämman den 5 september 2016 beslutade om utdelning av Alcadon Group AB (publ) enligt ett Lex Aseaförfarande, där aktieägarna tilldelades en aktie i dotterbolaget Alcadon Group AB per aktie i DistIT AB. Den 14 september 2016 var första dag för handel med Alcadons aktie på First North. Alcadon Group AB (publ) inkluderas i DistITs siffror t o m 31 augusti 2016. I och med utdelningen av Alcadon realiseras den koncerninterna försäljningen av Alcadon som genomfördes i december 2015. Denna vinst är inkluderad i resultatet från utdelad verksamhet och uppgår till 92,9 MSEK. I enlighet med IFRIC17 redovisas även skillnaden mellan det verkliga värdet av utdelningen, motsvarande det genomsnittliga börsvärdet den 14 september 2016, och det bokförda värdet som del avresultatet från utdelad verksamhet. Denna skillnad uppgår till 285,6 MSEK.

AURORA: BÄSTA TREDJE KVARTALET HITTILLS

Det tredje kvartalet blir Auroras bästa tredje kvartal hittills i bolagets historia med en omsättning på 215 MSEK (154), en ökning på 40 % jämfört med året innan. Uppgången kommer från alla affärsområden i bolaget och där koncernens nya varumärken Duracell, Braun och Oral B står för en väsentlig del av uppgången. Det fjärde kvartalet är traditionellt Auroras bästa kvartal och Aurora har fyllda lager med attraktiva produkter för julmarknaden. Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 534 MSEK (414), en tillväxt på 29 % och EBITDA på 23,9 MSEK
(17,5) är 37 % bättre än 2015. Trots lägre bruttomarginal lyckas Aurora visa bättre resultat tack var bra kontroll över kostnader.

SWEDELTACO: HUNDRA KVARTAL I RAD MED VINST

SweDeltaco grundades för 25 år sedan och det tredje kvartalet 2016 är bolagets hundrade kvartal i rad med vinst. Bolagets historia präglas av harmonisk tillväxt med vinst i fokus. En strategi som kommer att gälla även i framtiden.

SweDeltacos omsättning i det tredje kvartalet ökade med 5 % till 180 MSEK (171). Bruttomarginalen på 22,8 % var 3,5-procentenheter bättre än samma period i 2015 främst på grund av tillväxt i försäljning av egna märkesvaror. EBITDA på 4,7 MSEK (8,0) var 41 % sämre än förra året främst beroende på retroaktiva lagerdriftskostnader om 2,6 MSEK samt högre konsultkostnader på 1,5 MSEK. SweDeltacos lagerhanteringskostnader har gått upp beroende på verksamhet från flera lagerställen. Ledningen i SweDeltaco har vidtagit
åtgärder för att effektivisera lagerhanteringen. SweDeltacos flaggskeppsvarumärke DELTACO™ visar styrka och förstärker sin position som Nordens ledande varumärke inom ITtillbehör.
SweDeltacos nya varumärke Nordic Home Culture (NHC) utvecklas väl inom hemelektronik. Det långsiktiga målet med NHC är positionering inom Internet Of Things (IoT) inom hemelektronik. IoT kommer att ta fart 2018-2020 och målsättningen är att NHC ska vara ledande inom IoT för hem och kontor.

Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 516 MSEK (478), en tillväxt på 8 % och EBITDA på 19,3 MSEK (16,3) är 18 % bättre än 2015. Bruttomarginalen förbättrades med 3,3 %-enheter från 19,9 % till 23,2 % för perioden januari – september 2016 jämfört med samma period i 2015.