VD har ordet

Arne Myhrman

KONCERNEN

Kvartalets omsättning ökar med 6 % och rörelseresultat efter avskrivning ökar med 24 % jämfört med motsvarande period i 2016. Samtliga företag inom koncernen visar positivt
rörelseresultat efter avskrivningar.

IT- och hemelektronik är mycket beroende av produktnyheter. Ibland kan brist på sådana ha stor påverkan på försäljningen under en kortare period. Stora förändringar har präglat marknaden under de decennierna och många teknikskiften har drivit marknadsutvecklingen. 2017 kommer att gå till historien som ett år med få produktnyheter och färre innovativa produkter. Enstaka år kommer inte påverka den generella trenden och den ständiga tekniska utvecklingen föder hela tiden nya produkter.

AURORA

Auroras omsättning sjönk till 193,6 MSEK (214,8) med nästintill oförändrad EBIT om 12,7 MSEK jämfört med samma period 2016 (12,9). Detta sker tack vare en förbättrad bruttomarginal på 24,4 % (22,1 %). Nedgång i omsättning beror främst på sämre marknad i Sverige där konsumentmarknaden visar en svag utveckling.

Aurora agerar i en konkurrensutsatt marknad där de flesta bolagen inom hemelektronik kämpar med sin lönsamhet. Trots det har Aurora lyckats höja marginaler tack vare ett attraktivt erbjudande och hög servicenivå till sina kunder. Aurora är marknadsledande i Norden inom IT- produkter för IT- och Hemelektronik. Företagets produktmix består av många kända och etablerade varumärken och egna märkesvaror (EMV) med bra marginaler.

Sista kvartalet är avgörande för Aurora och företaget är välrustat för att möta julhandel och högsäsong. Aurora har nyligen tecknat avtal med Huawei för distribution av tillbehör till Huaweis mobila produkter. Effekten kommer att synas under 2018 när man har hela produktsortimentet på plats.

SEPTON

Septon omsätter 27,1 MSEK och EBIT uppgår till 3,4 MSEK, en stabil utveckling av både omsättning och resultat. Septonsmarknad består huvudsakligen av professionella installatörer och återförsäljare inom ljud branschen. De ställer höga krav på kvalité och produktkunskap och det är just dessa punkter som är Septons styrka. Detta möjliggör bra marginaler med stabila
och återkommande kunder.

SOMINIS

Sominis är en flexibel och säljorienterad verksamhet som agerar i en marknad präglad av prispress och hög rörlighet. Marknaden för reservdelar och originaltillbehör till kända varumärken inom IT (Lenovo, HP, ASUS, DELL etc.) är stabil och kräver stor kunskap och flexibilitet. Sominis har en omsättningstillväxt med god lönsamhet. Omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 27,8 MSEK och EBIT blev 1,1 MSEK.

SWEDELTACO

SweDeltaco lyckades vända det tidigare negativa resultatet under andra kvartalet och visar nu en positiv utveckling. Kostnadsbesparingar och fokus på högmarginalprodukter resulterade i ett positivt resultat för kvartalet. Andelen EMV (DELTACO™, STREETZ™, Nordic Home Culture™) av försäljningen ökade något jämfört med föregående kvartal dock till pressade priser. Intensiv marknadsföring och försäljning av SweDeltacos EMV likväl som fortsatta kostnadsbesparingar är väsentliga för bolagets fortsatta positiva utveckling de kommande kvartalen. Omsättningen minskade till 168,9 MSEK (179,5) främst beroende på en svag marknad i Sverige och EBIT uppgick till 2,8 MSEK (2,3) exklusive engångskostnader på 1,4 MSEK relaterad till personalminskning under det tredje kvartalet.