Affärsidé

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.
Bolagen inom DistIT-koncernen skall med Norden och Baltikum som huvudmarknader erbjuda marknadens bästa produktutbud inom de nischer som bolagen verkar. Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support skall vara ledorden.