Styrelse & ledning

Styrelse

Stefan Charette, ordförande

Stefan Charette, född 1972, har en finansexamen från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan Charette är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Ltd. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från tretton börsstyrelser varav två som ordförande.

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns universitet samt marknadsekonom från IHM. Charlotte ägnar sig idag främst åt sin egen verksamhet Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen med fokus på utveckling av serviceföretag, E-handel och säljkanalsstrategier bland annat som VD för Jetpak Sverige (2005-2012) och Jetpak Finland/Danmark (2012-13). Övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Orio AB, styrelseledamot i Momentum Group AB,
Probi AB och Go Accounting AB.

Anders Bladh, ledamot

Anders Bladh, född 1958, civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Anders är VD och styrelseledamot i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder , sedermera Evli Fonder. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av utlandsverksamhet och av mergers & acquisitons och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.

Ledning

Arne Myhrman, tf. VD och KoncernchefArne Myhrman

Arne Myhrman är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag.
Arne har lång erfarenhet av ledande befattning i teknikintensiva verksamheter.
Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/ CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB. Arne är styrelseordförande i MnO International AB och LEBO Produktion AB samt styrelseledamot i Alcadon Group AB och Bifurca AB.

Ove Ewaldsson, CFOOve Ewaldsson

Ove Ewaldsson, född 1960, utsågs till CFO i november 2014. Ove är civilekonom med stor erfarenhet som ekonomichef & CFO i svenska och nordiska organisationer, framför allt inom IT-branschen.