Styrelse & ledning

Styrelse

Arne Myhrman, ordförande Arne Myhrman

Arne Myhrman är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, Vice VD/ CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med uppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne var styrelseordförande i Scanreco Industrielektronik AB mellan 2007 till 2010 och är sedan 2008 styrelseordförande i MnO International AB. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna.

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB, Transticket AB och OPP Owner B samt styrelseledamot i Doro AB, IAR System Group AB, samt DO Intressenter AB. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns universitet samt marknadsekonom från IHM. 20 års industriell erfarenhet från Transport & Logistik samt Life Science/Medicinsk teknik genom ett antal ledande kommersiella befattningar bland annat som VD i Jetpak Sverige (2006-2012). Övriga styrelseuppdrag är ledamot i B&B Tools AB, BE Group AB, Orio AB, RenoNorden ASA (Norge) FormPipe Software AB samt Scandinavian Insight Consulting AB.

Stefan Charette, ledamot

Stefan Charette, född 1972, har en finansexamen från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan är sedan 2014 VD för Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Han var tidigare VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. Stefan är styrelseordförande i Concentric AB och i Athanase koncernens företag. Han har tidigare varit styrelseordförande eller styrelseledamot i tio börsnoterade bolag såsom Bilia AB, Lindab AB och Haldex AB.

Ledning

Siamak Alian, VD

Siamak Alian, född 1961, utsågs till VD i DistIT den 7 mars 2011. Siamak är en av företagets grundare och har även tidigare varit VD i SweDeltaco i många år. För närvarande är Siamak även inköpschef i SweDeltaco AB. Han har en universitetsexamen i fysik och lång erfarenhet i branschen. Siamak är delägare och styrelseledamot i United Computer Systems AB som ansvarar för driften av DistITs IT-verksamhet.

Ove Ewaldsson, CFOOve Ewaldsson

Ove Ewaldsson, född 1960, utsågs till CFO i november 2014. Ove är civilekonom med stor erfarenhet som ekonomichef & CFO i svenska och nordiska organisationer, framför allt inom IT-branschen.