Styrelse & ledning

Styrelse

Stefan Charette, ordförande

Stefan Charette, född 1972, har en finansexamen från Cass Business School och en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan är sedan 2014 VD för Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Han var tidigare VD för Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk AB. Stefan är styrelseordförande i Athanase koncernens företag och styrelseledamot i Kitron Asa, Actic Group, Alcadon och DistIt. Han har tidigare varit styrelseordförande eller styrelseledamot i 13 börsnoterade bolag såsom Bilia AB, Lindab AB och Haldex AB.

Jonas Mårtensson, ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är styrelseordförande i Alcadon Group AB och OPP Owner AB samt styrelseledamot i Doro AB, Slitevind AB, IAR System Group AB, DO Intressenter AB samt JNM Invest AB. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Charlotte Hansson, ledamotCharlotte Hansson

Charlotte Hansson, född 1962, Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns universitet samt marknadsekonom från IHM. 20 års industriell erfarenhet från Transport & Logistik samt Life Science/Medicinsk teknik genom ett antal ledande kommersiella befattningar bland annat som VD i Jetpak Sverige (2006-2012). Övriga styrelseuppdrag är ordförande i Orio AB och ledamot i BE Group AB, Probi AB samt Momentum Group AB.

Anders Nordlöw, ledamot

Anders Nordlöw, född 1967, är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders tidigare erfarenhet innefattar bland annat arbete som landchef för TechData (2008-2009) och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007). Med lång erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik och elektronik. Anders är idag styrelseordförande i Tollstedts Begravningsbyrå AB samt styrelseledamot i Elektroskandia Fastighets AB, Sveriges elgrossisters Serviceaktiebolag och JAC Holding AB.

Arne Myhrman, tf. VD och ledamotArne Myhrman

Arne Myhrman är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag.
Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/ CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med uppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag.
Arne är styrelseordförande i MnO International AB och LEBO Produktion AB samt styrelseledamot i Alcadon Group AB och Bifurca AB.

Ledning

Arne Myhrman, tf. VD och KoncernchefArne Myhrman

Arne Myhrman är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag.
Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/ CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med uppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag.
Arne är styrelseordförande i MnO International AB och LEBO Produktion AB samt styrelseledamot i Alcadon Group AB och Bifurca AB.

Ove Ewaldsson, CFOOve Ewaldsson

Ove Ewaldsson, född 1960, utsågs till CFO i november 2014. Ove är civilekonom med stor erfarenhet som ekonomichef & CFO i svenska och nordiska organisationer, framför allt inom IT-branschen.