Bolagsstyrningsrapport

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier. Eftersom DistITs aktie inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av svensk kod för bolagsstyrning. DistITs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

Se bolagsstyrningsrapporter nedan:

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012